Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Aava Foods Oy (Y-tunnus: 2076894-9)
Martinkyläntie 39 a

02170 Vantaa

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Timo Jääskeläinen
Sähköposti info@aavafoods.fi

REKISTERIN NIMI

Aava Foods Oy:n asiakasrekisteri, tässä koskien verkkokauppaa www.battleoats.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Aava Foods Oy:n (www.battleoats.fi) asiakkaaksi, ostanut Battleoats.fi:stä tavaraa ja/tai osallistuu Aava Foods Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Aava Foods Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Aava Foods Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Aava Foods Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Aava Foods Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Aava Foods Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Aava Foods Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Aava Foods Oy:lle, sähköpostitse yllä mainitulle rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Aava Foods Oy:n käytössä, paitsi Aava Foods Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Aava Foods Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Aava Foods Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Aava Food Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia, tai Aava Foods Oy:n verkkokaupan (www.battleoats.fi) hallinnallista käyttäjäoikeutta. Rekisteri sijaitsee Aava Foods Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.